چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

جامعة مدرسين، تشكل جمعي از علماي روحاني حوزة علمية قم.

اين تشكل در 1340ش پايه‌گذاري شد.1 فعاليت‌هاي اين گروه به 3 مرحله تقسيم مي‌شود: 1- از زمان تأسيس تا زمان تبعيد امام خميني* به تركيه و عراق.2 2- از زمان تبعيد تا زمان پيروزي انقلاب. 3- بعد از پيروزي انقلاب كه مسئوليت آن به مشاركت در تأسيس و تثبيت حكومت اسلامي تبديل شد.

از اهداف اين گروه: 1- تحقيق در علوم و معارف اسلامي 2- دفاع از اسلام و قرآن 3- تبليغ اسلام در ايران و خارج است.

از مؤسسان و دبيران فعال اين تشكل مي‌توان آيات عظام مشكيني، جوادي آملي، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد حسن قمي، سيد علي بهبهاني،3 ناصر مكارم شيرازي، محمدفاضل لنكراني و همچنين محمدتقي مصباح يزدي را نام برد.4

 

مآخذ:

  1. http://www.jameeh.com/moarfi.htm
  2. مدني، سيد جلال‌الدين. تاريخ سياسي معاصر ايران. قم: دفتر نشر انتشارات اسلامي، 1362، ج 2، ص 94 و 95.
  3. پزشكي، محمد؛ حسيني‌زاده، محمدعلي؛ حقيقت، صادق؛ فراتي، عبدالوهاب؛ ملكوتيان، مصطفي. انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن. قم: معارف، 1379، ص 86.
  4. منبع شماره 1.
سمیرا وکیل‌ها