چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

جليل‌الدوله قاجار، اميرخان. (ز 1271ق / د 1346ق ـ 1854م / 1927م) عكاس دورة قاجار. از نوادگان فتحعلي‌شاه قاجار بود. در دوازده سالگي وارد خدمت نظام شد. بعدها به عنوان عكاس در تشكيلات نظامي، مأموريت‌هاي زيادي را براي عكسبرداري انجام داد. اولين مأموريت او در زمان مظفرالدين شاه (1318ق / 1900م) براي عكسبرداري از خط خوزستان و لرستان بود، كه يك سال به طول انجاميد. كيفيت عكس‌هاي او نسبت به زمان خود بسيار خوب بوده است. او ظاهراً اولين كسي بود كه با «اسباب عكس فوري»* در مأموريت‌هاي رسمي عكسبرداري كرده است. وي عكس‌هاي بسياري را از مناظر و مناطق و شهرهاي شوشتر، شوش، لرستان، قم و تهران گرفته است. از حفاري‌هاي فرانسويان در شوش نيز عكسبرداري كرده1 كه عكس‌هايش از مجموعه عكس‌هاي تاريخي در زمينة عكاسي باستان‌شناسي در ايران به شمار مي‌آيند.

 

مأخذ:

  1. ذكاء، يحيي. تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376، ص128.

* . اسباب عكس ـ عكاسي

یحیی ذکاء

تلخیص‌کننده: محمدرضا طهماسب‌پور