چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

حشمت‌الممالك، ميرزا محمد خان، (د 1275-1352ق / 1859-1932م)، از رجال و عكاسان هنرمند و ذوق ورز دورة قاجار.

او فرزند دوستعلي‌خان نظام‌الدوله معيرالممالك بود. در 1305ق / 1888م به همراه برادر خود، دوست محمد خان به اروپا رفته در پاريس اقامت گزيد. در آنجا توجه‌شان به عكاسي جلب شد و در بازگشت به ايران، انواع دستگاه‌هاي عكسبرداري و لوازم عكاسي را با خود به ايران آوردند. او در مجاور خانة شخصي خود حياطي خريد و به عكاسخانه تبديل كرد ودر آن تجربيات بسياري را در عكاسي كسب كرد. در سال 1317ق / 1899م مدتي را در پاريس نزد عكاسان مشهور، «والري»[1] و «نادار»[2] به فراگرفتن نكات و ظرايف هنر مورد علاقة خود پرداخت و دوباره با انبوهي از وسايل تازه به تهران بازگشت. سپس تجربه‌هايي را در فن رتوش، رنگ‌آميزي و بزرگ‌سازي عكس به انجام رساند.

عكاسخانة وي يكي از مجهزترين و بهترين عكاسخانه‌هاي آن دوران در ايران بود كه عكس‌هاي بسياري از خاندان معيرالممالك، چهرة رجال و مشاهير هم عصر خود را به يادگار گذاشته است.1

 

مآخذ:

  1. تلخيص: ذكاء، يحيي. تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران. به كوشش كريم امامي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376، ص 94-97.
    [1]. Walery

[2]. Nadar (1820-1910)

محمدرضا طهماسب‌پور