Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

شيپور به نوعي از بوق* فلزي اطلاق مي‌شود و متشكل از لوله‌اي با چند پيچ است كه به دهانه‌ي شيپوري منتهي مي‌شود. جنس آن از برنج يا آلياژهاي مضاعف است. در ايران اين ساز در موسيقي نظامي و موسيقي مذهبي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شيپور           بوق 

محمدرضا درویشی