چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

عكس، مجله، نشرية انجمن سينماي جوانان ايران.

مجلة عكس رئيس شوراي سردبيري مهندس فرزاد هاشمي، از بهمن‌ماه 1365ش تاكنون (1384ش). بيشترين حجم مطالب را در سال‌هاي نخست، مطالب فني و عكس‌هاي عكاسان ايراني و خارجي در بر مي‌گرفت. همكاران نخستين نشرية عكس، فرزاد هاشمي، بهمن جلالي، مجيد مسچي، محمد رضايي و خانم زعفراني بوده‌اند.

از خرداد 1368ش كيومرث منزه به عنوان سردبير و مجتبي آقايي و محمد ستاري به عنوان اعضاي هيأت تحريريه انتشار عكس را ادامه مي‌دهند. از 1370ش تا دي‌ماه 1372ش نشرية عكس به سردبيري محمد ستاري نشر مي‌يابد. از شمارة بهمن 1372 محمد ستاري به عنوان سردبير و مدير مسئول و اسماعيل عباسي نيز به هيأت تحريرية مجله اضافه مي‌گردد.

مجلة عكس در چندين شماره ويژه نامه‌هايي را به مناسبت‌‌هاي گوناگون ارائه كرده است. از شمارة مرداد 1373ش اسماعيل عباسي به عنوان مدير مسئول و سردبير برگزيده مي‌شود و پس از آن نيز اين سمت در اختيار مجتبي آقايي و مسعود امير لويي قرار گرفت.

مجلة عكس، تنها نشريه‌اي است كه تاكنون (1384ش)  بدون وقفه به مدت 19 سال منتشر شده است. محتواي مطالب نشريه از حدود سال سوم به بعد به سمت مقاله‌هاي نظري و هنري گرايش پيدا كرده است. مجلة عكس در قطع رحلي، متن يك رنگ، جلد چهار رنگ و گاه 5 رنگ با كاغذي مرغوب به چاپ مي‌رسيده است.1

تلخيص از: ستاري، محمد. سير تحول عكاسي. انتشارات سَمت، تهران: 1377، ص60-61.

تلخیص‌کننده: محمدرضا طهماسب‌پور