چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

ناخدا خورشيد (ناصر تقوايي، 1365)

فيلمي‌ كه تقوايي با برداشت آزاد از داستان «داشتن و نداشتن» نوشتة ارنست همينگ‌وي، دربارة زندگي چند تبعيدي در بندري دورافتاده در جنوب كشور ساخت. فيلم ساختاري حرفه‌اي‌ و منطبق‌ بر اصول‌ سينماي‌ كلاسيك‌ دارد، و تقوايي براي ساختن آن موفق به دريافت جايزة پلنگ برنز به عنوان بهترين فيلم و جايزة نقدي به مبلغ سه هزار فرانك از جشنوارة فيلم لوكارنو در سوييس (1988 م/ 1367 ش) شد. بازي داريوش ارجمند در نقش ناخدا، پرويز پورصميمي به نقش «ملول»، كه هر دو از پنجمين جشنوارة فيلم فجر (1365) موفق به دريافت لوح زرين شدند، و همچنين فيلم‌برداري و نورپردازي مهرداد فخيمي از امتيازهاي اين فيلم است.(1)

 

مآخذ:

1ـ بااستفاده از كتاب «معرفي و نقد آثار ناصر تقوايي»، غلام حيدري، انتشارات به‌نگار، 1369، ص 67 تا 69.

همچنين نك: «معرفي و شناخت ناصر تقوايي»، عباس بهارلو، نشر قطره، 1382، ص 315 تا 338.

«ماهنامة سينمايي فيلم»، شمارة 60، بهمن 1366، ص 50 تا 67.

 عباس بهارلو