چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

نفير از خانواده‌ي سازهاي هوا صدا*ي بدون زبانة مطلق است كه از قديمي‌ترين سازهاي مورد استفادة بشر مي‌باشد. اين ساز از گذشته‌هاي دور در انواع و اقسام مختلف و در شكل‌ها و اندازه‌هاي گوناگون در ميان فرهنگ‌هاي مختلف متداول بوده است. نفير از جنس شاخ گوزن، كَل، بزكوهي، گاو و ... است. اين ساز از طريق خالي كردن داخل شاخ و ايجاد يك دهانه براي دميدن در آن ساخته مي‌شود. نفير در قديم استفاده‌هاي مختلفي داشته كه از آن جمله مي‌توان به ميادين جنگ و نقاره‌خانه‌ها اشاره كرد. مهم‌ترين كاربرد آن خبررساني بوده و براساس برخي اسناد در چند سدة گذشته از جمله ملزومات برخي از دراويش بوده است. استفاده از نفير توسط دراويش نيز با قصد اعلام حضور صورت مي‌گرفته است. نفير، سازي منسوخ شده است و امروزه به جز حضور آن در مراسم مذهبي بوشهر، هيچ كاربرد و جايگاهي ندارد.


مآخذ:

  • اطلاعات اين مدخل از طريق كار ميداني به دست آمده است.
  • مشروح اين اطلاعات در جلد چهارم  دايره‌المعارف سازهاي ايران. محمدرضا درويشي منعكس است.   

محمدرضا درویشی