چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

نوري، ابوالقاسم (؟ / ؟)، از عكاسان اواخر دورة ناصري و اوايل دورة مظفري و پيشگام عكس برداري از موضوع‌هاي ديني. او فرزند محمدتقي نوري، مستوفي اصطبل همايوني بود. مجموعه عكس‌هايي از وي در آلبوم‌هاي كاخ گلستان و نزد برخي خانواده‌ها و افراد موجود است. از عكس‌هاي ابوالقاسم نوري در آلبوم شمارة 436 آلبوم‌خانة كاخ گلستان به تعداد 73 قطعه از مناظر گوناگون وجود دارد كه بر روي همة آنها تاريخ سال (1319ق / 1901م) آمده است. ظاهراً در حدود سال (1323ق / 1905م) سفري به عتبات رفته و از برخي از بناهاي باستاني و مذهبي، از جمله طاق كسري و بقعة سلمان پاك، كه در شش فرسنگي بغداد است، عكسبرداري، نموده است. اين عكس‌ها در آلبوم شمارة 461 گردآوري شده‌اند.1 عكس‌هاي ديگري از اماكن مقدسة ايران را نيز كه توسط وي عكسبرداري  شده است در همين آلبوم مي‌توان مشاهده كرد. عكس مشهور خود عكاس در كنار دوربين بزرگي كه بر روي سه پاية چوبي قرار گرفته در حالي كه وي درپوش عدسي دوربين را برداشته است، امروزه به نمادي از يك عكاس دوران قاجار بدل شده است.

 

مأخذ:

  1. تلخيص: ذكاء، يحيي. تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران. به كوشش كريم امامي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376، ص 117 و 118. 
یحیی ذکاء
محمدرضا طهماسب‌پور