چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

ني‌ جفتي از خانواده‌ي سازهاي هواصدا*ي مضاعف با دو زبانة يك لايه است. ني‌ جفتي نوعي دوزله* از جنس ني است كه در بوشهر و هرمزگان به اين نام شهرت دارد.

ني جفتي              دوزله

مآخذ:

  • اطلاعات اين مدخل از طريق كار ميداني به دست آمده است.
  • مشروح اين اطلاعات در جلد اول  ودايره‌المعارف سازهاي ايران. محمدرضا درويشي منعكس است.   

محمدرضا درویشی