چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

هزار و يك شب، آخرين نسخة مصور از كتاب هزار و يك شب بود كه به دستور ناصرالدين شاه و مباشرت حسينعلي خان معيرالممالك در 6 مجلد و در طول 7 سال تهيه شد. ابوالحسن غفاري (صنيع‌الملك)* و 34 تن از شاگردانش و 7 نفر به عنوان تذهيب‌كار، صحاف، جلدساز و... در مجمع الصنايع ناصري به تهيه و تنظيم اين كتاب پرداختند. كل كتاب شامل 2280 صفحه است كه 1142 صفحة آن نوشته و 1134 صفحه تصوير (شامل حدود 3600 تصوير) و 4 صفحة سفيد است. كتاب‌آرايي به گونه‌اي است كه به غير از سه ورق مقدمه، تمامي كتاب، يك ورق پشت و رو نوشته و يك ورق پشت و رو تصوير آبرنگ است. ابعاد كتاب 300×450 ميلي‌متر است و متن به خط نستعليق و كتيبه‌ها به خط رقاع كتابت شده است. صنيع‌الملك در تصاوير اين كتاب تلاش دارد به تلفيقي مناسب ميان سنت نگارگري ايراني و اصول واقع‌نمايي اروپايي، دست يابد.

 

مآخذ:

  1. ذكاء، يحيي. زندگي و آثار صنيع‌الملك. تهران: ميراث فرهنگي، 1382، ص 31-36.
  2. پاكباز، روئين. نقاشي ايراني از ديرباز تا امروز. تهران: نارستان، 1379، ص 159.

علی بوذری