چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    
 

در این وبگاه شما به متن کامل مقاله‌های دائر‌هالمعارف کتابداری و اطلاع رسانی  (داکا) دسترسی دارید. شکل چاپی داکا در دو جلد در سال‌های 1381 و 1385 انتشار یافته است. برای دسترسی به مقاله‌های داکا به ردیف الفبای این وبگاه نگاه کنید و بر روی حرفی که گمان می‌برید عنوان مقاله مورد نظر شما با آن شروع می‌شود، کلیک کنید. با این کار عنوان تمام مقاله‌های آن حرف الفبا در مقابل شما لیست می‌شود. با کلیک دوباره بر عنوان مقاله مورد نظر، متن کامل آن در برابر شما باز می‌شود. به‌علاوه، شما می‌توانید از مقاله کپی هم بگیرید. اما این کار صرفاً برای منظورهای آموزشی و پژوهشی مجاز است.

در صورتی که علاقه‌مندید داکا را بیشتر بشناسید، توصیه می‌کنیم صفحه‌های آغازین جلد اول و  صفحه‌های آغازین جلد دوم، به‌ویژه پیشگفتارهای ویراستاران را ببینید.

در این وبگاه امکان مشارکت در اصلاح و بهبود داکا نیز برای خوانندگان فراهم است. شما می‌توانید هر پیشنهادی برای تصحیح، بهبود و روزآمدسازی مقاله‌های داکا دارید، آن را در اینجا پیشنهاد کنید. پیشنهاد شما در شوراي علمي داکا بررسي می‌شود و در صورت تاييد اعمال خواهد شد. اگر شوراي علمي ميزان تغييرات ناشی از پیشنهاد شما را اساسی تشخیص دهد، نام شما به عنوان ويراستار به مقاله اضافه خواهد شد. همچنین شما می‌توانيد مدخل جدید برای افزودن به داکا پیشنهاد كنيد. پس از تصویب پیشنهاد شما در شوراي علمي، نگارش مقاله به شما سفارش داده خواهد شد. برای نوشتن مقاله برای داکا حق تألیف پرداخت می‌شود. به علاوه، نگارش مقاله برای دائر‌ه‌المعارف تخصصی امتیاز مقاله در مجله های تخصصی موسوم به "علمی-پژوهشی" برای نویسنده دارد.

 داکا از نظرات خوانندگان درباره خود استقبال می‌کند و از آنها می‌آموزد. شما می‌توانید نظرات خود را در باره داکا در اینجا وارد کنید.