چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

 

  
  
  
  
ناهید بنی اقبال؛ عباس حری؛ نوش آفرین انصاری؛ نرگس نشاط؛ سید کاظم حافظیان رضوی؛ غلامرضا امیرخانی؛ فردین کولائیان؛ میترا صمیعی؛ سودابه نوذری؛ فریدون آزاده؛ محمد سمیعی1382

سرفصل های این میزگرد به شرح زیر است:

- بررسی اهداف و تاریخچه تدوین "دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی"

- نظام مدخل یابی و ارجاعات

- کیفیت و حجم مقاله ها

- سبک نگارش و حجم مقاله ها

- منابع و مآخذ مقاله ها

- میزان تألیف و ترجمه در مقاله ها

- مقایسه با سایر دایره المعارف های منتشر شده در موضوع های مرتبط

- راهکارهایی برای روزآمد کردن در آینده

پیوست ها: پیوست