چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به  فهرست مقالات آ

آلتمتریکس[CREDIT1] [1]. آلتمتریکس یا سنجه رسانه‌های اجتماعی[2] شاخه‌ای از وب­سنجی* و زمینه پژوهشی نوینی در ارزشیابی آثار پژوهشی در محیط وب 2.0* است. آلتمتریکس شاخصی جدید برای سنجش اثرگذاریِ آثار علمی در محیط شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کند. اين روش تکمیل کننده سایر روش­های متعارف سنجش تأثیر آثار علمی است. در این روش داده‌های حاصل از استفاده از آثار علمی در محیط وب 2.0 (وب اجتماعی) به کمک ابزارهایي گرد آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود. مزیت عمده این روش، سنجش تأثیر انواع آثار علمی صرف­نظر از قالب انتشار و نوع کاربر است.

همراه با افزایش آثار علمی و انتشار آنها در محیط وب، اهمیت وب برای سنجش تأثیر آثار علمی افزایش یافته است(1-5) وب‌سنجان وب را منبع مهمی برای ارزشیابی تأثیر آثار علمی می‌دانند. به نظر ایشان سنجه‌های متعارف و رایج نظیر تحلیل استنادی* و همترازخوانی* دارای نقاط ضعف جدی‌اند (6)، زیرا تنها بخشی از تأثیر آثار را نشان می‌دهند (7-8). افزون بر این، چون سنجه‌های سنتی تنها به آن دسته آثار پژوهشی‌ توجه دارندکه در مجلات یا در مجموعه مقالات سمینارهای علمی منتشر می‌شوند، از اندازه گیری تأثیر آثار پژوهشی در سایر فرمت­ها غافل‌اند و قادر نیستند تأثیرآنها را در محیط وب اندازه گیرند (9،6). همین محدودیت­ها و کاستی‌ها محرک پژوهشگران برای معرفی شاخص‌هایی نظیر شاخص اچ[3]، شاخص‌های وب­سنجی[4] و تحلیل پیوند[5] در محیط وب، میزان بارگیری[6]، و فایل­های گزارش وب[7] شده‌ است (4، 10-11). از این رو گفته‌اند شواهد استفاده علمی از آثار پژوهشی موجود در محیط وب می‌تواند مکمل سنجه‌های استنادی و پیش­بینی کننده استناد در آینده باشد. به­ویژه در حوزه‌هایی که در پایگاه‌های استنادی به آنها کمتر استناد می‌شود (12-13) نیز، ظهور رسانه‌های اجتماعی فرصت­های جدید برای تدوين سنجه‌های نوینِ اندازه­گیری و ارزیابی تأثیر و استفاده از آثار علمی فراهم آورده‌ است که می‌تواند هم در یافتن و هم در سنجش تأثیر آثار علمی مفید باشد.

پیشینه. آلتمتریکس هم به ابزار و هم به روش اشاره دارد. ایده آن را نخستین بار پریم[8] و همکارانش در سال 2010 به عنوان روشی نوین اما غیر رسمی[9] برای اندازه­گیری تكرار ذکر آثار علمی در فیسبوک، توییتر، ویکیپدیا، وبلاگ‌ها، ابزارهای مدیریت استناد[10] نظیر مندلی[11]، زوترو[12] و رسانه‌های خبری[13] مطرح کردند (14). از این رو آلتمتریکس به­طور عام "سنجه حاصل از استفاده از آثار علمی در رسانه‌های اجتماعی" تعریف می‌شود. این سنجه روشی مکمل براي ارزشیابی پژوهش نیز معرفی شده‌ است که می­تواند تأثیر گسترده (در مقابل تأثیر محدود) آثار علمی را در ابزارهای وب اجتماعی اندازه گیرد(15). آلتمتریکس همچنین سنجه‌ای در سطح مقاله[14] (در مقابل سنجه در سطح مجلات نظیر عامل تأثیر[15]) است که تأثیر یک مقاله را نه تنها درمقالات مجلات و کنفرانس­های علمی، بلکه در گستره وسیعی از منابع، صرفنظر از فرمت انتشار نشان می‌دهد. علاوه براین با استفاه از این سنجه می‌توان تأثیر آثار علمی را نه­تنها بر نویسندگان و پژوهشگران، بلکه بر عموم کاربران دریافت. آلتمتریکس با هدف سنجش تاثیر آثار علمی در محیط وب 2.0 به­عنوان شاخه‌ای از وب­سنجی، حد مشترک وب­سنجی و علم­سنجی است (18-19) کتابسنجي*، علم­سنجی و وب­سنجی* از روش­هاي سنجش علم در اطلاع­سنجي* هستند. اطلاع­سنجی مطالعه کمّیِ اطلاعات است و با سنجش و ارزیابی انواع اطلاعات سرو کار دارد (16) (شکل1).

 

Untitled22.png

 

 

شكل1. رابطه اطلاع­سنجی با سایرحوزه‌ها ((Björneborn & Ingwersen, 2004; Holmberg, 2014

برخی پژوهشگران آلتمتریکس را ایده‌ای خوب با نامی بد می‌دانند. ایشان نام نفوذسنجی یا نفوذسنجی وب بنیان[16] را بیشتر می‌پسندند که به گمان آنها بر نقش مکمل آلتمتریکس تأکید دارد (20-21).

نرم افزارهای متعددی تاکنون برای آلتمتریکس تولید شده‌ است که هر یک، به تناسب، قادرند تأثیر آنی[17]  آثار علمی را در رسانه‌های اجتماعی نمایش دهند. مهم در میان آنها Altmetric. com ;Mendeley; PLoSONE

Plum Analytics;  و Impact Story هستند. این نرم‌افزارها داده‌های آلتمتریکس را با استفاده از برنامه­ريزي نرم­افزار کاربر[18]  در مقیاس گسترده گرد می‌آورند. بیشتر پژوهش­های زیر با استفاده از برنامه­ريزي رابط كاربر[ZZ2]  انجام شده‌ است. [ZZ3] 

پژوهش­های حوزه آلتمتریکس: پژوهش­هاي آلتمتریکسی از 2010 آغاز شده ‌است. به جز ارزیابی ابزارهای آلتمتریکس، عمده این مطالعات به رابطه ميان آلتمتریکس و استنادهای رسمی توجه کرده‌اند و دریافته‌اند که میان حضور آثار علمی در محیط وب اجتماعی و استناد به آنها رابطه وجود دارد؛ هرچند به دو فعالیت مختلف اشاره دارند. با این وجود، داده‌های حاصل از ابزارهای آلتمتریکس ماهیتاً متفاوت‌اند. اين امر بر پیچیدگی تحلیل و تفسیر و نحوه استفاده از داده‌ها تأثیر می­گذارد و مشخص می‌کندکه پژوهش‌های آلتمتریکسی نوپا و نیازمند پژوهش بیشتراند.

استناد و آلتمتریکس. یکی از روش­های بسیار مورد توجه پژوهشگران حوزه آلتمتریکس، مقایسة میزان استفاده از آثار علمی در محیط وب اجتماعی با میزان استنادات دریافتی همان آثار در پایگاه‌های استنادی است. دلیل استفاده از این روش، اهمیت استناد به عنوان ابزارِ سنجش تأثیر آثار علمی است. در صورت وجود همبستگی مثبت ميان این دو، آلتمتریکس در سنجش تأثیر آثار علمی اهمیت می‌یابد. ناگفته پيداست رابطه همبستگی حتما به معنای وجود رابطه علت و معلولی نيست.

تحقیقات پیشین نشان داده‌ است نرم افزار مندلی، منبع غنی و ابزار مهم آلتمتریکس است(22-23). بر اساس یافته‌های پژوهش‌ها، مندلی مقالات بسیاری را در موضوع‌های مختلف دربر می‌گیرد و به این اعتبار منبع آمار استفاده از آثار علمی چند رشته‌ای است. علاوه بر این، ميان ذخیره مقالات در مندلی و تأثیر این مقالات بر کاربران همبستگی مثبت وجود دارد (24-25). تحقیقات در مورد بررسی رابطه میزان استناد به منابع در پایگاه‌های استنادی و میزان ذخیره آنها در مندلی یا میزان اشاره به آنها در توییتر در موضوع‌های مختلف همبستگیِ مثبت را کم و متوسط گزارش می‌‌کنند (14؛24؛26-32).

ديگر مطالعات به رابطة میان حرفه و کشور کاربران را در مندلی با میزان استنادِ دریافتی مقالات پرداخته­‌اند
‌ (33-38). همبستگیِ کم احتمالاً نشان دهنده توانایی آلتمتریکس در سنجش ابعاد مختلف تأثیراست و این نقشِ مکملِ آلتمتریکس را در ارزیابی پژوهش پررنگ­ترمی‌‌کند. اما این دریافت نیازمند پژوهش‌ بیشتر است.

آلتمتریکس و پیش­بینی میزان استناد. پژوهش‌هايي نيز امکان استفاده از آلتمتریکس را برای پیش‌بینی میزان استناد در آینده بررسيده­اند. این تحقیقات از یک طرف نشان داده‌اند که احتمال درستی پیش­بینی‌ در مورد آثاری که درF1000 [19]  بررسي شده‌ ، بسیار کم است (39) اما از طرف دیگر، توییتر قادر است مقالات پراستناد را پیش­بینی کند (40 (هرچند که از این یافته به شدت انتقاد شده‌ است و اثبات آن نیازمند تحقیقات گسترده­تر است (41) تحقیق دیگر در همین زمینه نشان داده ‌است که بیشتر آثاری که در وبلاگ­ها از آنها حرف زده‌اند، بیشتر استناد دریافت کرده‌اند (42). همچنین، مقایسه توانایی نمره استنادی مجله[20] و نمره آلتمتریکس[21] در تشخیص انتشارات علمی پراستناد نشان داد که آلتمتریکس (خصوصاً  در مورد  آثارعلمی در وبلاگ­ها) بیش از نمره استنادی مجله در پایگاه‌های استنادی در تشخیص انتشارات پراستناد توانائی دارد (32).

تفاوت­های رشته‌ای در تراکم آلتمتریکس و استناد در آثار علمی. بررسی حوزه‌های موضوعی و تحلیل کلمات موجود در عنوان آثار علمیِ نمایه شده در پایگاه آی اس آی نشان داده ‌است تراکم استناد و آلتمتریکس در رشته‌های علمی یکسان نیست. بدین­ معنی که رشته‌های فیزیک، شیمی، علوم زیستی بیشتر از آلتمتریکس استناد دریافت می‌کنند؛ در مقابل تراکم آلتمتریکسی موضوع­های بین رشته‌ای پزشکی عمومی و سلامت، روانشناسی و علوم اجتماعی بیش از تراکم استناد آنها است (43).

 پژوهش دیگر نشان داده ‌است ذخیره یا میزان استفاده از آثار رشته‌های علوم زیستی، علوم زیست پزشکی و علوم اجتماعی در نرم‌افزار مدیریت استناد مندلی، بیش از دیگر رشته‌ها است. این پژوهش داده‌های مفیدی از میزان استفاده و تأثیر حوزه‌های علمی، خصوصا در رشته‌هایی به دست داده ‌است که رتبه استنادی کمتری در پایگاه‌های استنادی دارند (44) .

محدودیت‌های آلتمتریکس. فعالیت‌های علمی پژوهشگران به صورت گسترده و فزاینده به محیط وب انتقال یافته است و استفاده از ابزارهای وب اجتماعی نظیر وبلاگ[22]، توییتر[23]، مندلی[24]، ریسرچ گیت[25]، آکادمیک ای دی یو[26] و لینکداین[27] در ارتباطات علمی و حرفه‌ای پژوهشگران وارد شده ‌است. داده‌های آلتمتریکس در مقایسه با داده‌های پایگاه‌های استنادی، بیشتر در معرض دستکاری کاربران هستند. به­علاوه، در نحوه گردآوری داده‌ها، بین ابزارهای گوناگون آلتمتریکس هنوز یک­دستی وجود ندارد(45-47).  

نتیجه­گیری. داده‌های آلتمتریکس منبع جدیدی برای بررسی عمیق­تر از تأثیر آثار علمی در اختیار محققان قرار داده‌ است. این داده‌ها می‌‌تواند شاخصی با دامنة گسترده­تر برای سنجش اثرگذاری آثار علمی و مکمل سایر روش­های سنجش تأثیر آثار علمی به­دست دهد. اما به­سبب نومایه بودن آن، مفهوم آلتمتریکس و دلیل اصلی استفاده کاربران از ابزارهای وب 2.0، شناخته نیست و نیازمند پژوهش بیشتر است. پرسش‌هائی نظیر این که "آیا انگیزه کاربران در استفاده از این ابزارهای وب 2.0 مشابه انگیزه آنها در استفاده از آثار پژوهشی است؟" نيز هنوز پاسخ دریافت نکرده­اند.

با وجود آنکه ابزارهای وب 2.0 قادرند تأثیر آنیِ آثار علمی را در رسانه‌های اجتماعی نشان دهند، در حال حاضر، تنها به عنوان یک ابزار برای خود-ارزیابی پژوهشگران مفیداند، نه برای ارزشیابی نظام‌مند پژوهش.  پیش از به­کارگیری در ارزیابی پژوهش، استانداردسازی ابزارهای وب 2.0 داده‌ها، و کیفیت داده‌های آنها ضروری است (48). از این رو، در هنگام تفسیر داده‌های آلتمتریکس باید نبودِ تعریف همه­پذیر، نبودِ شاخص نرمال، امکان دستکاری داده‌ها، و استاندارد نبودن داده‌ها را در نظر داشت. با این همه، استفاده از روش­های تکمیلیِ ارزشیابیِ پژوهش نظیر آلتمتریکس در کنار روش­های پیشین مهم است؛ زیرا بررسی آثار علمی را  1) به صورت آنی (در مقایسه با تحلیل استنادی که زمانبر است)، 2) در فرمت‌های مختلف، و 3) امکان سنجش تأثیر اثر علمی را، نه تنها بر نویسندگان، بلکه بر عموم کاربران فراهم می‌کند.

 

مآخذ:

1) Smith, A. G. "A tale of two web spaces: comparing sites using web impact factors". ‌Journal of Documentation. Vol. 55, No.5 (Dec. 1999): 577–592; 2) Thelwall, M. "Extracting macroscopic information from web links". Journal of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 52, No.13 (2001): 1157–1168; 3) Vaughan, L.; Shaw, D. "Bibliographic and web citations: what is the difference?". Journal of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 54, No. 14 (Dec. 2003): 1313–1322; 4) Thelwall, M. " Bibliometrics towebometrics". Journal of Information Science. Vol. 34, No. 4 (Aug. 2008): 605-621; 5)  Thelwall, M. "A history of webometrics", Bulletin of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 38, No.6 (Aug.-Sept. 2012): 18–23; 6) Moed H. F.  ,Citation analysis in research evaluation. Dordrecht,Netherlands: Springer, 2005; 7) Martin, B. R.; Irvine, J. "Assessing basic research: Some partial indicators of scientific progress in radio astronomy". Research Policy. Vol. 12 (1983):61–90; 8) Bollen, Jet al. "A Principal component analysis of 39 scientific impact measures". PLoS One. Vol. 4 , No.6 (June 2009): 1-11, e6022. DOI:10.1371/journal.pone.0006022.[CREDIT4] ; 9) Bornmann, L.; Daniel, H.-D. ."What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior". Journal of Documentation. Vol.  64, No. 1, (2008): 45–80; 10)  Shuai, X.; Pepe, A.; Bollen, J. "How the scientific community reacts to newly submitted preprints: article downloads, Twitter mentions, and citations". PLoS One. Vol. 7, No. 11 (Nov. 2012): 1-9; 11) Hirsch, J.E. "An index to quantify an individual's scientific research output". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 102, No. 46 (15 Nov. 2005): 16569–16572; 12) Brody, T.; Harnad, S.; and Carr, L. "Earlier web usage statistics as predictors of later citation impact". Journal of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 57, No. 8 (June 2006): 1060–1072; 13) Armbruster, C. "Access, usage and citation metrics: what function for digital libraries and repositories in research evaluation?", 2008. [online]. Available: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1088453. [25 Oct. 2012]; 14) Priem, J.; et al." Altmetrics: a manifesto", 2010. [online]. Available: http://altmetrics.org/manifesto. [26 Oct. 2010]; 15) Priem, J.; Piwowar, H.; and Hemminger, B. M. "Altmetrics in the wild: Using social media to explore scholarly impact". 12th Altmetrics: ACM Web Science Conference (Evanston, IL., 21 June 2012). Workshop. ArXiv: 1203.4745v1; 16) Tague-Sutcliffe, J. "An introduction to iInformetrics". Information Processing and  Management, Vol. 28, No. 1 (Jan. 1992): 1–3; 17) Almind, T.; Ingwersen,P. "Informetric analyses on the World Wide Web: methodological approaches to 'webometrics' ". Journal of Documentation. Vol. 53, No. 4 (1997): 404–426; 18) Björneborn, L. ; Ingwersen, P. "Toward a basic framework for webometrics". Journal of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 55, No. 14 (special issue: Webometrics; Dec. 2004): 1216–1227; 19) Holmberg, K. "The meaning of altmetrics". 35th International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) Conferences (Helsinki, Finland, 2-5 June 2014), Proceedings ; 20) Rousseau, R; Ye, F. "A multi-metric approach for research evaluation". Chinese Science Bulletin. Vol. 58, No. 26 (Sept. 2013): 3288-3290; 21) Cronin, Blaise; Sugimoto, Cassidy R, Ed. Beyond bibliometrics: Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact. Cambridge: MIT Press, 2014; 22) Li, X.; Thelwall, M.; and Giustini, D. "Validating online reference managers for scholarly impact measurement". Scientometrics. Vol. 91, No. 2 (2012): 461–471; 23) Li, X.; Thelwall, M. "F1000, Mendeley and traditional bibliometric indicators". The 17th International Conference on Science and Technology Indicators, Proceedings. Montreal: Science Metrix, 2012. Vol.2, pp. 451–551; 24) Zahedi, Z.; Costas, R.;and Wouters, P. "How well developed are altmetrics? Cross-disciplinary analysis of the presence of 'alternative metrics' in scientific publications (RIP)". 14th  International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (15-20 July 2013), Proceedings. Juan Gorraiz et al, Eds. Vienna: AIT Austrian Institute of Technology, 2013. Vol. 1: 876-884; 25) Zahedi, Z.; Costas, R.; and Wouters, P. "How well developed are altmetrics? A Cross-disciplinary analysis of the presence of 'alternative metrics' in scientific publications". Scientometrics. Vol. 101, No. 2 (2014): 1491-1513; 26) Henning, V. "The top 10 journal articles published in 2009 by readership on Mendeley", 2010. [online]. Available: www.mendeley.com/blog/academic-features/the-top-10-journal-articles-published-in-2009-by-readership-on-men[CREDIT8] deley/; 27) Schlögl, C. et al. "Download vs. citation vs. readership data: the case of an information systems journals".14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (15-20 July 2013), Proceedings. Juan Gorraiz et al, Eds. Vienna: AIT Austrian Institute of Technology, 2013. Vol. 1: 626-634; 28) Thelwall, M. et al. "Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services". PloS One. Vol. 8, No. 5 (2013), e64841:;

29) Haustein, S. Et al. "Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community". Scientometrics. Vol. 101, No. 2 (2014):1145-1163; 30) Haustein, S. et al. "Tweets vs. Mendeley readers: How do these two social media metrics differ?". Information Technology. Vol. 56, No. 5 (2014): 207–215; 31) Mohammadi, M.; Thelwall, M. "Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows". Journal of the Association for Information Science and Technology. Vol. 65, No. 8 (Aug. 2014):1627–1638;  32) Costas, R.; Zahedi, Z.; and  Wouters, P. "Do 'altmetrics' correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citation from a multidisciplinary perspective". Journal of the Association for Information Science and Technology. Vol.  , no[CREDIT9] .  (2014): ; 33) Zahedi, Z.; Costas, R.; and Wouters, P. "What is the impact of the publications read by the different Mendeley users? Could they help to identify alternative types of impact?". PLoS ALM Workshop (San Francisco, CA, 9-12 Oct. 2013);  34) Zahedi, Z.; Costas, R.;and Wouters, P. "Assessing the impact of the publications read (saved) by the different Mendeley users: Is there any different pattern among users?". 35th International Association of Technological University Libraries (IATUL) Conferences (Helsinki, Finland, 2-5 June 2014), Proceedings; 35) Thelwall, M.; Maflahi, N. "Are scholarly articles disproportionately read in their own country? An analysis of Mendeley readers". Journal of the Association for Information Science and Technologvoloy. Vol. 66, No. 6 (June 2015): 1124-1135 ; 36) Mohammadi, E. et al. (in press). "Who reads research articles? An altmetrics analysis of Mendeley user categories". Journal of the Association for Information Sciences and Technology, vol.  [CREDIT10] , no.   (     ); 37) Haustein, S.;  Larivière, S., "Mendeley as a source of readership by students and postdocs? Evaluating articles usage by academic status". 35th International Association of Scientific and Technological University Libraries(IATUL) Conferences (Helsinki, Finland, 2-5 June 2014), Proceedings 

38) زاهدی، زهره. "بررسی میزان استفاده از انتشارات انگلیسی زبان منتشر شده در مجلات بین المللی ایران در مندلی"، در  نخستین همایش ملی سنجش علم ؛ ارزشیابی و آسیب شناسی (اصفهان، 31 اردیبهشت 1393)؛

39) Waltman, L.; Costas, R. "F1000 recommendations as a potential new data source for research evaluation: A comparison with citations". Journal of the Association for Information Science and Technology. Vol. 65, No. 3 (March 2014): 433–445;

40. Eysenbach, G. "Can tweets predict citations? Metrics of social impact based on twitter and correlation with traditional metrics of scientific impact". Journal of Medical Internet Research. Vol. 13, No. 4 (Oct.-Dec. 2011), e123

41. Davis, P. M. "Tweets, and Our Obsession with Alt Metrics". The Scholarly Kitchen. (2012): Retrieved from: http://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/01/04/tweets[CREDIT11] -and-our-obsession-with-alt-metrics/; 42) Shema, H.; Bar-Ilan, J.; and Thelwall, M. "Do blog citations correlate with a higher number of future citations ?". 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (15-20 July 2013). Proceedings. Juan Gorraiz et al, Eds. Vienna: AIT Austrian Institute of Technology, 2013. Vol. 1: 604-611; 43) Costas, R.; Zahedi, Z.; and Wouters, P. "Disentangling the meaning of 'altmetrics': content analysis of Web of Science scientific publications". 14th Altmetrics: expanding impacts and metrics, An ACM Web Science Conference (Indiana, 23-26 June 2014), Workshop; 44) Zahedi, Z.; Van Eck, N.J. "Visualizing readership activity of Mendeley users using VOSviewer".14th Altmetrics: expanding impacts and metrics, An ACM Web Science Conference (Indiana, 23-26 June 2014), Workshop;  45) Chamberlain, S. "Consuming article-level metrics: observations and lessons". Information Standards Quarterly. Vol. 25, No. 2 (Summer 2013): 4–13;  46) Zahedi, Z.; Fenner, M.; and Costas, R. "How consistent are altmetrics providers? Study of 1000 PLoS One publications using the PLoS ALM, Mendeley and Altmetric.com APIs". 14th  Altmetrics14: expanding impacts and metrics. An ACM Web Science Conference (Indiana, 23-26 June 2014), Workshop 47) Zahedi, Z.; Haustein, S.; and Bowman, T.D. "Exploring data quality and retrieval strategies for Mendeley reader counts". 14th Metrics ASIS&T Workshop on Informetric and Scientometric Research; 48) Wouters, P.; Costas, R.  Users, narcissism and control: Tracking the impact of scholarly publications in the 21st century, Utrecht: SURF foundation, 2012. 

 [1]. Altmetrics or Alternative Metrics

[2]. Social Media Metrics

[3]. H-index

[4]. Webometrics

[5]. Link Analysis

[6]. Downloads

[7]. Web Log files

[8]. Priem

[9].Unconventional

eference Management tools

[11]. Mendeley

[12]. Zotero

[13]. News Media

[14]. Article level Metrics (ALM)

[15]. Impact Factor

[16]. influmetrics, or web-based social influmetrics

[17]. Real time impact

[18]. Application programming Interface (API)

[19] F1000 یک سامانه همترازخوانی بعد از انتشار، برای پژوهش­های حوزه زیست و پزشکی  است که در سال 2002 تاسیس شده است و بیش از 5000 عضو هیئت علمی و پژوهشگران بالینی متخصص در حوزه زیست و پزشکی به ارزیابی، رتبه بندی و توصیف نقاط قوت و ضعف آثار منتشر شده و توصیه این آثار می پردازند. با معرفی مهم­ترین آثار پژوهشی، رتبه­بندی و امتیازدهی و توصیف مختصر از معیارهای مورد نظر در انتخاب این آثار توسط متخصصان، این سامانه  ابزار خوبی برای ارزشیابی پژوهش بعد از انتشار است (نک: (http://f1000.com/prime

[20]. Journal Citation Score (JCS)

[21]. Altmetrics Score

[22]. Weblog

[23]. Twitter

[24]. Mendeley

[25].Research Gate

[26]. Academic.edu

[27]. LinkedIn


زهره زاهدی

بازگشت به  فهرست مقالات آ