Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات الف

 

اكوادور[1] ، كتابخانه‌هاي. جمهوري اكوادور در ساحل غربي امريكاي جنوبي واقع شده كه از شمال به كلمبيا و از شرق و جنوب با پرو هم مرز است. جمعيت اين كشور (طبق آمار سال 2000) 12600000 نفر و مساحت آن 283561كيلومترمربع است. زبان رسمي آن اسپانيولي است و زبان‌هاي سرخپوستي نيز رواج دارد.

تاريخچه. نخستين كتابخانه‌ها در اكوادور داراي مجموعه‌هاي غني از روحانيون يسوعي و فرانسيسكن بوده است. زماني‌كه حكم سلطنتي از جانب دربار اسپانيا در مورد مصادره اموال يسوعي‌ها درسال 1776 صادر گرديد، اين كتابخانه‌ها به مالكيت دولت در آمد. آنان دانشگاه‌ها و حتي چاپخانه‌اي تأسيس كرده بودند، اما تا اواسط قرن نوزدهم هيچ‌گونه اقدامي براي ايجاد كتابخانه صورت نگرفت. در فاصله سال‌هاي 1862 تا 1925، چهل كتابخانه عمومي در شهرهاي كشور ايجاد شد. در سال 1869 فرماني مبني بر حمايت عموم از كتابخانه ملي صادر گرديد.

به‌طور كلي، از سال 1968 تلاشي‌هايي براي بازسازي و ارتقاي كتابخانه‌ها آغاز شد. بيشترين تلاش توسط دانشگاه مركزي صورت گرفت كه نخستين كتابداران متخصص خود را به‌عنوان مدير كتابخانه به‌خدمت گماشت و تصميم‌هايي مبني بر ايجاد فهرستگان ملي در جهت ارتقاي طرح يوني‌سيست* و ايجاد نظام ملي اطلاع‌رساني فني (ناتيس)[2]  گرفته شد و براي به روز در آوردن قوانين و مقررات شغلي، تجديدنظري در دستمزدهاي كارمندان صورت گرفت و قانوني مبني بر دفاع از حق تخصص مطرح گرديد.

كتابخانه ملي. كتابخانه ملي اكوادور*[3]  در سال 1792 در كيتو[4]  تأسيس شد. اين كتابخانه داراي 60000 جلد كتاب است كه بسياري از آنها از قرون شانزدهم و هفدهم به‌دست آمده است. برنامه‌هاي مشتركي با 97 كتابخانه شهري و عمومي آغاز گرديد. كتابشناسي ملي توسط كتابخانه عمومي دانشگاه مركزي[5] ، هر دو ماه يك‌بار و درهمكرد آن به‌صورت سالانه انتشار مي‌يابد و حمايت‌هايي از جانب جامعه متخصص و انجمن كتابداران اكوادور[6]  صورت مي‌گيرد.

 كتابخانه‌هاي دانشگاهي. در اكوادور 51 كتابخانه دانشگاهي وجود دارد كه به بيش از 200000 دانشجوي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي اكوادور خدمات ارائه مي‌دهند. شايد بزرگ‌ترين و مهم‌ترين اين كتابخانه‌ها، كتابخانه عمومي دانشگاه مركزي باشد كه در سال 1826 تأسيس گرديد و داراي مجموعه‌اي بيش از 170000 جلد است. تقريباً همه كتابخانه‌هاي دانشگاهي داراي مخزن بسته بوده و بيشتر آنها فقط به دانشجويان عضو امانت مي‌دهند.

كتابخانه‌هاي عمومي. كتابخانه‌هاي عمومي در اكوادور به كتابخانه‌هاي شهري شهرت دارند و بسياري از مناطق به‌سبب منابع محدود و كمبود كارمندان آموزش‌يافته، فاقد اين نوع كتابخانه هستند. كتابخانه عمومي كونكا[7] ، دوره‌هاي كوتاه‌مدتي جهت آموزش كاركنان كتابخانه‌هاي آموزشگاهي و عمومي ارائه داده است. انجمن كتابداران اكوادور كه عهده‌دار 42 برنامه آموزشي در دو سطح در مركز هر استان است نيز داراي چنين دوره‌هايي است. كتابخانه شهري كيتو[8]  در سال 1886 تأسيس شد و داراي بيش از 13000 جلد كتاب است. كتابخانه شهري گاياكيل[9]  نيز كه در سال 1862 تأسيس شده داراي مجموعه‌اي بيش از 120000 جلد است.

از ديگر كتابخانه‌هايي كه به روي عموم باز است كتابخانه آئريلو اسپينوزا پوليت[10]  اكوادور در كيتو با مجموعه‌اي حدود 120000 جلد و 2880 نشريه ادواري جاري، 14000 نسخه خطي، 83 عنوان كتاب قديمي، 7000 سند دولتي و 20000 منبع ديگر است. كتابخانه ملي نويسندگان فري ونسان سولونو[11]  كونكا داراي 40000 منبع است. بخش عمده‌اي از 97 كتابخانه عمومي كه در حال حاضر به مردم اكوادور ارائه خدمت مي‌كنند براي حفظ بقاي خود در حال مبارزه هستند و خدمات آنها محدود است و اكثر آنها داراي مخزن بسته‌اند. بسياري از كتابخانه‌هاي عمومي به سبب كافي نبودن يا فقدان نهادهاي خاص، ناگزير به انجام وظايف كتابخانه‌هاي آموزشگاهي نيز هستند.

كتابخانه‌هاي آموزشگاهي. بيش از 80 درصد كتابخانه‌هاي اكوادور را كتابخانه‌هاي آموزشگاهي تشكيل مي‌دهند كه تعداد آنها به 1600 باب مي‌رسد. اكثر آنها در مدارس خصوصي مستقر بوده و داراي خدمات و مجموعه‌هايي در سطح ابتدايي هستند. بسياري از آنها مانند كتابخانه‌هاي عمومي دو وظيفه را با هم انجام مي‌دهند و غالباً اوقات كاري منظم و كافي ندارند. در مجموع، يك يا چند معلم، ضمن انجام فعاليت‌هاي تمام وقت تدريس، مجبور به كار در كتابخانه نيز هستند. دولت فعالانه به پيشرفت وضع مدارس عمومي كمك مي‌كند، اما مسئله بودجه خود معضلي عمده است. انجمن كتابخانه، به‌منظور ارتقاي مفهوم كتابخانه‌هاي آموزشگاهي، فعال بوده و دوره‌هاي آموزشي براي معلماني كه مسئول اين كتابخانه هستند برگزار مي‌كند.

كتابخانه‌هاي تخصصي. كتابخانه‌هاي تخصصي و مراكز اطلاع‌رساني اكوادور از پيشرفته‌ترين مراكز مديريت اطلاعات بوده و از بهترين كارمندان و بودجه بهره‌مند هستند. بزرگ‌ترين آنها كتابخانه اسپانيايي ـ امريكايي[12]  در كونكا (با 55000 جلد) و كتابخانه انستيتوي ملي مجيا[13]  در كيتو (با 25000 جلد) است. مركز ملي مطالعات عالي در ارتباطات امريكاي لاتين14]  كه اعتبار خاصي دارد و از پيشگامان اصلي در دستيابي به فن‌آوري نوين اطلاعاتي به‌شمار مي‌رود. مركز اطلاعات فني، كه در سازماندهي مدارك صنايع غذايي تخصص دارد، نقش عمده‌اي را در اين زمينه ايفا مي‌كند. بخش برنامه‌ريزي ملي[15]  تلاش فراواني جهت برنامه‌ريزي نظام ملي اطلاع‌رساني فني[16]  به انجام رسانده است. اين مركز در سال 1975 همايش ملي اطلاعات علمي و فني[17]  را برگزار كرده است.

حرفه كتابداري. انجمن كتابداران اكوادور در سال 1944 توسط آلفردو كاوز گرانجا[18]  نخستين كتابدار متخصص اكوادور تأسيس شد. مقرّ اين انجمن در مركز فرهنگي اكوادور[19]بوده و كمك‌هاي فراواني را از اين مركز دريافت مي‌كند. دانشگاه كاتوليك نيز حامي قدرتمندي براي انجمن كتابداران اكوادور به‌شمار مي‌رود. پس از گذشت يك دوره از شروع فعاليت‌ها، در سال 1965 وقتي چهار كتابدار متخصص از مدرسه كتابداري اينترامريكن[20]  در كلمبيا بازگشتند، اين انجمن احيا شد و شروع به انتشار >خبرنامه كتابشناختي اكوادور<[21]  كرد. اين انجمن دوره‌ها و همايش‌هاي بسياري برگزار كرده و در ارتقا و رشد اين حرفه در اكوادور بسيار فعال بوده است.

            مارتا گورمن[22]  (WELIS)

 ترجمه نيره امامي

 

 


[1]. Ecuador

[2]. National Technical Information System (NATIS)

[3]. Biblioteca Nacional del Ecuador

[4]. Quito

[5]. Biblioteca General of the Universidad Central

[6]. Asociacin Ecuatoriana de Bibliotecarios (AEB)

[7]. Cuenca Public Library

[8]. Biblioteca Municipal de Quito

[9]. Biblioteca Municipal de Guayaquil

[10]. Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit

[11]. Biblioteca de Autores Nacionales Fray Vincente Solano

[12]. Biblioteca Hispano - Americana

[13]. Library of the "Instituto Nacional Mejia"

[14]. Centro Internacional de Estudios Superiores deComunicacion para Ame'rica Latina (CIESPAL)

[15]. National Planning Department

[16]. National Technical Information System

[17]. National Seminar on Scientific and Technical Information

[18]. Alfredo Chàvez Granja

[19]. Ecuadorian Cultural Center

[20]. Interamerican Library School

[21]. Bolitin Bibliogràfico Ecuatoriano

[22]. Martha Gorman

 

بازگشت به فهرست مقالات الف