Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات س

 

 

سمنان، كتابخانه‌هاي. استان سمنان در شمال شرقي ايران واقع شده و از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان اصفهان، از شرق به استان خراسان، و از مغرب به استان تهران محدود است. مركز آن شهر سمنان است (:1 الف، 3).

اين استان داراي 4 شهرستان (گرمسار، سمنان، دامغان، و شاهرود) است و شامل  10 بخش، 14 شهر، و 28 دهستان مي‌شود. مساحت آن  برابر 722,90 كيلومترمربع است. جمعيت استان سمنان (طبق آمار سال 1383) برابر 910,578 نفر است (2).

تاريخچه. اين ناحيه را در روزگاران قديم كومس يا كومش مي‌خواندند و در كتب مورخان اسلامي نيز به‌همين نام يا قومس آمده است. پيش از ورود آريان‌ها به ايران، در نخستين سده‌هاي هزاره يكم پيش از ميلاد، بوميان فلات ايران در آنجا ساكن بودند. آثار به‌دست آمده از بوميان اين منطقه بسيار است. مشهورترين اين آثار، قطعات ظروف سفالي تپه حصار دامغان است كه حاكي از وجود تمدن در هزاره چهارم پيش از ميلاد است. دامغان، شهر صد دروازه، نخستين پايتخت اشكانيان بود. شهرهاي شاهرود، دامغان، و سمنان قسمتي از مسير جاده ابريشم بوده‌اند (3).

تنها ناشر فعال در استان سمنان "انتشارات صحرا"ي شهرستان گرمسار است. اين استان داراي سه نشريه محلي به نام‌هاي هفته‌نامه پيام استان سمنان، هفته‌نامه كوير، و نداي قومس است.

كتابخانه‌هاي عمومي. استان سمنان در سال 1382 داراي 39 كتابخانه عمومي با 528,39 جلد كتاب بوده است. قديمي‌ترين كتابخانه عمومي استان سمنان، كتابخانه گرمسار است كه در 1342 تأسيس شده است.

اين استان 8 كتابخانه ثابت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان دارد كه موجودي آنها 871,112 جلد كتاب است. قديمي‌ترين كتابخانه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در 1348 تأسيس شده است.

تعداد كتابخانه‌هاي مساجد اين استان در سال 1382 تعداد 25 باب و مجموعه آن شامل 069,77 جلد كتاب است. تعداد كتابخانه‌هاي روستايي استان سمنان 44 باب است (4).

كتابخانه‌هاي آموزشگاهي. طبق آمار سال ،1382 تعداد كتابخانه‌هاي مدارس دولتي اين استان 430 باب و مجموعه منابع آنها روي هم 420,986 جلد كتاب است (4).

كتابخانه‌هاي تخصصي. كتابخانه‌هاي تخصصي استان، نسبتآ جديد و داراي مجموعه‌هاي محدود هستند. 12كتابخانه تخصصي در استان وجود دارد و مجموعه منابع آن شامل 289,31 جلد كتاب مي‌شود. از جمله كتابخانه‌هاي تخصصي اين استان مي‌توان كتابخانه سازمان برنامه و بودجه (تأسيس 1364) و كتابخانه صداوسيماي مركز سمنان (1365) را نام برد (4).

كتابخانه‌هاي دانشگاهي. استان سمنان داراي 19 كتابخانه دانشگاهي با 737,250 جلد كتاب است (4).

قديمي‌ترين كتابخانه دانشگاهي در رشته پزشكي، كتابخانه دانشكده پرستاري و مامايي است كه در 1350 تأسيس شده است. در رشته غيرپزشكي نيز كتابخانه دانشگاه شاهرود از همه قديمي‌تر است.

كليه كتابخانه‌هاي علوم پزشكي با روش رده‌بندي كتابخانه ملي پزشكي و اكثر كتابخانه‌هاي دانشگاهي غيرپزشكي با روش رده‌بندي كنگره تنظيم شده‌اند. در اين دسته از كتابخانه‌هاي دانشگاهي طبقه‌بندي ديويي نيز وجود دارد.

مآخذ: 1) آمارنامه استان سمنان .1372 سمنان: سازمان برنامه و بودجه استان سمنان، 1373؛ )2 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. "پايگاه اطلاع‌رساني مركز آمار ايران". به‌نقل از :http://www.sci.org.ir/ persia/index.htm.[11Apr.2005]؛ )3 معتمدي، نصرت‌الله؛ وجداني، بهروز؛ و رضواني، علي‌اصغر. راهنماي ميراث فرهنگي سمنان. ويراستار بتول غني‌زاده. سمنان: ميراث فرهنگي استان سمنان، 1370؛ )4 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي. نامه اداري. مورخ 13 شهريور .1384

                ماندانا اعظمي

 

بازگشت به فهرست مقالات س