چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

 

پاپازيان، ژوزف5379416/04/1397 04:53:51 ق.ظ16/04/1397 04:53:51 ق.ظژوزف پاپازيان، از عكاسان ارمني نژاد ايراني عهد ناصري و از نخستين هنرمندان گروه هنرپيشگان 199 كاخ گلستان، عكس‌هايي از اصفهان و عمارت گلدسته از آثار دوران صفوي كه امروزه تخريب شده‌ STS_ListItem_WebPageLibraryhttp://portal.nlai.ir/EI/Wiki Pages/Forms/AllPages.aspx0http://portal.nlai.irhtmlFalseaspxhttp://shp2019wfe:81/EI{024F3E86-858C-4A1D-A5E9-71F87A562828}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
عثمانْلي مؤلفلَري (كتاب )6156801/08/1398 12:20:07 ب.ظ01/08/1398 12:20:07 ب.ظاين اثر در شرح حال و آثار مؤلفان ترك در عهد عثماني، از محمدطاهر بروسه‌لي (بوâرسايي) است آن؛ قاموس‌الاعلام؛ سجل عثماني؛ حديقه‌الجوامع؛ گلدسته رياض عرفان؛ و اغلب تذكره‌هاي شاعران STS_ListItem_WebPageLibraryhttp://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/Forms/AllPages.aspx0http://portal.nlai.irhtmlFalseaspxhttp://shp2019wfe:81/daka{C97642F0-7A73-4178-8902-2AA463FB32A9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js25;1625
جُنگ6121821/05/1397 03:59:51 ق.ظ21/05/1397 03:59:51 ق.ظاين واژه از ريشه سانسكريت جانك[1]  به‌معناي كشتي بزرگ، جهاز، سفينه، چُنگ، آلبوم تصاوير (6 همچون بياض، مرقع، خرقه، جريده، دستور، كشكول، گلدسته، گنجينه، مجموعه، و تعليق نيز براي آن STS_ListItem_WebPageLibraryhttp://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/Forms/AllPages.aspx0http://portal.nlai.irhtmlFalseaspxhttp://shp2019wfe:81/daka{0BB03C56-36B5-46DB-8F2D-1956570BD0EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js25;1625
آستان‌ قدس رضوي5363423/02/1397 08:11:33 ق.ظ23/02/1397 08:11:33 ق.ظآستان‌ قدس رضوي، از بزرگ‌ترين و باشكوه‌ترين آثار تاريخي ـ مذهبي ايران در مشهد رضوي حضرت علي بن موسي‌الرضا(ع) (148يا151-203ق گلدسته‌ها: حرم داراي دو گلدسته به ارتفاع50/40 متر است STS_ListItem_WebPageLibraryhttp://portal.nlai.ir/EI/Wiki Pages/Forms/AllPages.aspx0http://portal.nlai.irhtmlFalseaspxhttp://shp2019wfe:81/EI{136D2D7A-21C5-4143-9198-6C4774629CEE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
مزار شيخ جام5506405/12/1396 09:24:13 ق.ظ05/12/1396 09:24:13 ق.ظمزار شيخ ­جام، نام تربت ­جام مبين مزار عارف نامي شيخ احمد جام (441-536ق) معروف به شيخ جام بوده و به جاي دو مناره مرتفع، در آن دو گلدسته(مأذنه) ساخته شده است.8 فضاي داخلي ايوان مسير STS_ListItem_WebPageLibraryhttp://portal.nlai.ir/EI/Wiki Pages/Forms/AllPages.aspx0http://portal.nlai.irhtmlFalseaspxhttp://shp2019wfe:81/EI{EEAD6EDC-0A08-448D-9791-1E4E6B062E37}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
يزد، كتابخانه هاي6247621/05/1397 04:06:32 ق.ظ21/05/1397 04:06:32 ق.ظاستان يزد در مركز ايران قرار دارد و از شمال و غرب به استان اصفهان، از شمال شرقي به استان ق.)؛ كتابخانه مدرسه خانزاده خاتون (مسجد گلدسته، 786 ق.)؛ كتابخانه مدرسه اصيليه دهوك (787 ق STS_ListItem_WebPageLibraryhttp://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/Forms/AllPages.aspx0http://portal.nlai.irhtmlFalseaspxhttp://shp2019wfe:81/daka{638B54B2-0AFB-48C7-A5A4-92F83A1BA3F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js25;1625

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js